• (đổi hướng từ Metres)
  /´mi:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vận luật (trong bài thơ)
  (âm nhạc) nhịp; phách
  Đơn vị chiều dài trong hệ mét; mét
  square metre
  mét vuông
  cubic metre
  mét khối
  Hậu tố
  Bội số quy ước của mét
  centimetre
  xăng ti mét

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mét (đơn vị đo lường)

  Cơ - Điện tử

  Mét (đơn vị đo lường)

  Kỹ thuật chung

  mét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X