• /´kju:bik/

  Thông dụng

  Tính từ + Cách viết khác : ( .cubical)

  'kju:bik”l
  có hình khối, có hình lập phương
  a cubic meter of water
  một mét khối nước
  (toán học) bậc ba
  cubic equation
  phương trình bậc ba

  Danh từ

  (toán học) đường bậc ba, đường cubic

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) khối, bậc ba

  Toán & tin

  bậc ba; phương trình bậc ba; đường bậc ba, cubic
  bipartile cubic
  đường bậc ba tách đôi hai nhánh (y2=x (x-a) (x-b) 0 < a < b)
  discriminating cubic
  phương trình đặc trưng của mặt bậc ba
  equianharmonic cubic
  đường bậc ba đẳng phi điều
  harmonic cubic
  đường điều hoà bậc ba
  nodal cubic
  cubic có nút
  osculating cubic
  cubic mật tiếp
  twisted cubic
  cubic xoắn
  two-cireuited cubic
  cubic hai mạch

  Xây dựng

  có hình khối
  đường bậc ba
  thuộc khối vuông
  thuộc lập phương

  Điện

  có dạng lập phương

  Kỹ thuật chung

  hình khối
  khối
  abcoulomb per cubic centimeter
  abculong trên centimét khối
  coefficient of cubic expansion
  hệ số giãn nở khối
  cu.m (cubicmeter,cubic metre)
  mét khối
  cubic boron nitride
  khối bo nitrit
  cubic centimeter
  centimét khối
  cubic centimetre
  centimét khối
  cubic centimetre
  phân khối (cm3)
  cubic decimeter
  đêximét khối
  cubic dilatation
  sự nở khối
  cubic distortion
  sự méo khối
  cubic elasticity
  độ đàn hồi khối
  cubic foot
  fut khối
  cubic foot gas per day
  bộ khối khí mỗi ngày
  cubic inch
  inch khối
  cubic inch
  insơ khối
  cubic inches per minute (cam)
  inch khối trên phút
  cubic meter
  mét khối
  cubic meter (cu.m)
  met khối
  cubic meter of piled wood
  mét khối gỗ xếp đống
  cubic meter of trunk timber
  mét khối gỗ thân cây
  cubic metre (cu.m)
  met khối
  cubic octahedron
  khối tám mặt
  cubic test sample
  mẫu thử khối vuông
  pounds per cubic foot
  pao trên fut khối
  lập phương
  cim (cubicinches per minute)
  insơ lập phương trên phút
  cim (cubicinches per minute)
  số insơ lập phương mỗi phút
  cubic co-homology
  đối đồng điều lập phương
  cubic form
  có hình lập phương
  cubic inch
  insơ lập phương
  cubic interpolation
  phép nội suy lập phương
  cubic lattice
  mạng (tinh thể) lập phương
  cubic lattice
  mạng lập phương
  cubic system
  hệ lập phương
  face centered cubic
  lập phương diện tâm
  face centered cubic
  lập phương tâm mặt
  face-centered cubic lattice
  mạng lập phương tâm mặt
  face-centred cubic lattice
  mạng lập phương tâm mặt
  bậc ba (toán học)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X