• /skweə/

  Thông dụng

  tính từ

  Vuông
  a square table
  bàn vuông
  Có một góc vuông, tạo thành một góc vuông (chính xác hoặc gần đúng)
  square corners
  những góc vuông
  Có hình thù tương đối rộng và chắc
  a woman of square frame/build
  một phụ nữ có thân hình đẫy đà, chắc nịch
  To ngang
  a man of square frame
  người to ngang
  Có thứ tự, ngăn nắp, gọn gàng, tinh tươm, xăp đặt đứng đắn
  we should get everything square before we leave
  chúng ta phải xắp đặt mọi thứ ngăn nắp trước khi đi
  to get things square
  xếp đồ đạc cho ngăn nắp
  Thẳng thắng, không nhượng bộ; kiên quyết, dứt khoát, không úp mở
  a square refusal
  sự từ chối dứt khoát
  Được giải quyết trả tiền, được quyết toán; sòng phẳng
  to get square with creditor
  sòng phằng với chủ nợ
  Như cách tính diện tích; đo một số lượng trên b?n c?nh
  one square metre
  một mét vuông
  Công bằng, thật thà, thẳng thắn
  to play a square game
  chơi công bằng
  (thông tục) không tiếp xúc với những ý tưởng mới (kiểu dáng mới..) lôi thôi; ước lệ
  ở vị trí gần vuông góc với người đập bóng (trong môn cricket)
  ( + with) ngang hàng; ngang bằng, song song với
  I am now square with all the world
  bây giờ tôi đã bằng thiên hạ rồi
  tables arranged square with the wall
  cái bàn này được xếp song song với tường
  (toán học) vuông, bình phương
  (từ lóng) cổ lỗ sĩ, lỗi thời
  be (all) square (with somebody)
  có số bàn thắng bằng nhau (trong thể thao)
  Không ai nợ nần ai cả
  a square meal
  b?a an c? l?n và tho? thích

  phó từ

  vuông vắn
  to sit square on one's seat
  ngồi vuông vắt trên ghế
  thẳng góc với; trúng
  to hit somebody square on the jaw
  đấm trúng thẳng vào hàm ai
  thật thà, thẳng thắn
  to play square
  chơi thật thà

  Danh từ

  Hình vuông
  (viết tắt) Sq quảng trường (trong địa chỉ)
  Badinh Square/Sq
  quảng trường Ba đình
  Bãi, quảng trường (trong tên phố)
  a market square
  bãi chợ
  khu nhà khối giáp bốn phố
  thước vuông góc, cái ê-ke (nhu) T-square
  ô chữ vuông
  (toán học) bình phương
  the square of three is nine
  ba bình phương là chín
  (từ lóng) người nệ cổ
  by the square
  một cách chính xác
  magic square
  hình ma phương
  on the square
  (thông tục) thẳng thắn, thật thà
  out of square (with something)
  không vuông với cái gì
  (thông tục) không hoà hợp, lủng củng
  (thông tục) sai
  back to square one
  không lại hoàn không

  ngoại động từ

  làm cho vuông, đẽo cho vuông
  to square timber
  đẽo gỗ
  to squared corners
  những góc được làm vuông
  Làm thành phẳng, làm ngang bằng
  to square one's shoulders
  làm cho vai ngang; kênh ngang vai lên
  Đánh dấu (cái gì) bằng hình vuông; xếp thành hình vuông
  squared paper
  giấy kệ ô vuông
  điều chỉnh, làm cho hợp
  to square one's practice with one's principles
  làm cho việc làm của mình hợp với những nguyên tắc mình đề ra
  thanh toán, trả (nợ)
  to square accounts with somebody
  thanh toán với ai; trả thù ai, thanh toán mối thù với ai
  (thông tục) trả tiền, hối lộ (ai)
  he has been squared to keep silent
  người ta đã hối lộ nó để nó im mồm
  Làm cho (cái gì) phù hợp với cái gì; làm cho (cái gì) thích hợp với cái gì
  (toán học) bình phương của (một số); nhân một số với chính số đó
  three squared is nine
  ba bình phương là chín
  (thể dục,thể thao) làm (điểm) ngang nhau (chơi gôn), san bằng tỷ số
  (hàng hải) đặt (trụ gỗ) thẳng góc với vỏ tàu
  square the circle
  (th?) làm cái gì không th? làm du?c
  square one's account/square accounts with somebody
  trả tiền cho ai; được ai trả tiền
  Trả thù, rửa hận

  nội động từ

  hợp, phù hợp
  his deeds do not square with his words
  việc làm của anh ta không thích hợp với lời nói
  theory must square with practice
  lý luận phải đi đôi với thực hành
  thủ thế (quyền Anh); (+ up to) xông tới (ai) trong thế thủ
  cương quyết đương đầu
  to square up to difficulties
  cương quyết đương đầu với khó khăn
  thanh toán nợ nần
  to square up someone
  thanh toán nợ nần với ai

  Cấu trúc từ

  to square away
  (hàng hải) xoay tàu thuyền đi đi xuôi gió
  (như) to square off
  to square off
  chuyển sang thế tấn công; chuyển về giữ thế thủ (quyền Anh)
  Chuẩn bị chiến đấu, chiến đấu
  to square oneself
  (thông tục) đền bù, bồi thường (những cái mình làm thiệt hại cho người khác)
  to square the circle
  (toán học) cầu phương hình tròn
  làm một việc không thể làm được


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Hình vuông, êke, thước đo góc, thép vuông, (adj)hình vuông, vuông

  Cơ khí & công trình

  đặt thẳng góc
  gia công vuông góc
  thước vuông góc

  Toán & tin

  được lấy bình phương

  Xây dựng

  đẽo vuông vắn (gỗ)
  đơn vị đo diện tích (bằng 9,29 m2)
  ô phố thép góc
  toàn phương

  Kỹ thuật chung

  bình phương
  ampere per square inch
  ampe trên insơ bình phương
  ampere per square meter
  ampe mét bình phương
  ampere square meter per joule second
  ampe mét bình phương trên jun giây
  cartesian square
  bình phương đề các
  chi-square
  khi bình phương
  chi-square criterion
  tiêu chuẩn chi bình phương
  chi-square criterion
  tiêu chuẩn khi bình phương
  chi-square distribution
  phân bố chi-bình phương
  chi-square statistic
  thống kê chi bình phương
  current square meter
  ampe kế bình phương
  function with integrable square
  hàm bình phương khả tích
  integrable square
  bình phương khả tích
  integrated square error
  tích phân bình phương sai số
  inverse square law
  định luật bình phương nghịch đảo
  inverse square law
  định luật nghịch đảo bình phương
  inverse square law
  luật bình phương nghịch đảo
  inverse-square
  bình phương nghịch đảo
  least square estimator
  ước lượng bình phương bé nhất
  least square fitting san
  bằng phương pháp bình phương bé nhất
  loop mean-square phase error
  sai lệch pha bình phương trung bình
  mean square contingence
  tiếp liên bình phương trung bình
  mean square deviation
  độ lệch bình phương trung bình
  mean square error
  sai số bình phương trung bình
  mean square error (dQ)
  sai số bình phương trung bình
  mean square modulus
  môđun bình phương trung bình
  mean square power
  công suất trung bình bình phương
  mean square value
  giá trị bình phương trung bình
  mean square velocity
  vận tốc bình phương trung bình
  mean square water level
  mực nước bình phương trung bình
  mean-square-average distance
  bình phương trung bình
  method of least square
  phương pháp bình phương bé nhất
  perfect trinomial square
  bình phương (đủ) của tam giác
  principle of least square
  phương pháp bình phương nhỏ nhất
  root-mean square (rms)
  căn của trung bình bình phương
  root-mean-square value
  giá trị căn quân phương (bình phương trung bình)
  root-mean-square value (rmsvalue)
  trị số căn trung bình bình phương
  square function
  chức năng bình phương
  square function
  hàm bình phương
  square law
  định luật bình phương
  square law scale
  đồng hồ bình phương
  square root
  căn bình phương
  square-free number
  số không bình phương
  square-law
  luật bình phương
  square-law characteristic
  đặc trưng bình phương
  square-law function generator
  bộ bình phương
  sum of square
  tổng bình phương
  the least square method
  phương pháp bình phương nhỏ nhất
  hình vuông
  complement of the square
  bổ sung cho thành hình vuông
  complete of the square
  bổ sung cho thành hình vuông
  inscribed square
  hình vuông nội tiếp
  latin square
  hình vuông latin
  Lloyd-Fisher square
  hình vuông Lloyd-Fisher
  square (section)
  mặt cắt hình vuông
  square diffuser
  miệng thổi hình vuông
  square file
  giũa đặt cách hình vuông
  square fin
  cánh tải nhiệt (hình) vuông
  square fin
  cánh tản nhiệt (hình) vuông
  square fluting
  rãnh trang trí (cột) hình vuông
  square hollow section
  tiết diện rỗng hình vuông
  square wave generator
  máy phát sóng hình vuông
  ê ke
  lấy bình phương
  lưới ô vuông
  mối nối khủy
  quảng trường
  civic square
  quảng trường thị chính
  main square of town
  quảng trường chính của thành phố
  parking square
  quảng trường đỗ xe
  railway station square
  quảng trường nhà ga (tàu hỏa)
  village square
  quảng trường (ở) làng
  thước đo góc
  protractor set square
  thước đo góc có ke
  set-square
  thước đo góc (vẽ kỹ thuật)
  vườn hoa
  garden square
  vườn hoa (thành phố)
  garden square
  vườn hoa nhỏ
  vuông
  abcoulomb per square centimeter
  abculong trên centimét vuông
  bolt square
  bulông đầu vuông
  Brinell test is calculated by dividing the load in kilograms by the curved area in square millimeters of the resulting indentation
  bán kính thử Brinell được tính bằng cách chia khối lượng tính bằng kilogam cho diện tích phần lõm còn lại tính bằng milimet vuông
  butt-welded square tube
  ống vuông được hàn tiếp đầu
  carpenter's square
  thước vuông thợ mộc
  cock with square head
  van đầu vuông
  complement of the square
  bổ sung cho thành hình vuông
  complete of the square
  bổ sung cho thành hình vuông
  curved square junction
  mối nối vuông cong
  degenerated square matrix
  ma trận vuông suy biến
  diagonal of a square matrix
  đường chéo của ma trận vuông
  double square thread
  ren vuông hai đầu mối
  file, square
  giũa vuông
  grams per square meter (gsm)
  gam trên mét vuông (Mỹ)
  grams per square metre (gsm)
  gam trên mét vuông (Anh)
  gsm (gramsper square metre)
  gam trên mét vuông
  inscribed square
  hình vuông nội tiếp
  inverse of a square matrix.
  nghịch đảo của một ma trận vuông
  latin square
  hình vuông latin
  linear grow of square matrix
  nhóm tuyến tính các ma trận vuông
  Lloyd-Fisher square
  hình vuông Lloyd-Fisher
  Lloyd-Fisher square
  khung vuông Lloyd Fisher
  miter square
  thước vuông để ghép mộng
  mitre square
  thước vuông để ghép mộng
  nut, square
  đai ốc vuông
  order of a square matrix
  cấp của ma trận vuông
  order of a square matrix
  ma trận cấp vuông
  out of square
  không vuông góc
  per square inch (PSI)
  đơn vị tính bằng insơ vuông
  pounds per square inch differential
  vi sai đo bằng đơn vị pound/ 1 inch vuông
  poundsper square inch
  pao trên insơ vuông (psi)
  psi (poundsper square inch)
  pao trên insơ vuông
  recessed square
  lỗ vuông (đặt chìa vặn)
  set square
  thước vuông, ê-ke
  SQ.FT (squarefeet)
  Bộ vuông Anh (Ft2)
  SQ.IN (squareinch)
  Phân vuông Anh (in2)
  square (section)
  mặt cắt hình vuông
  square angle joint
  mối nối vuông góc
  square array
  bảng vuông
  square back
  lưng vuông
  square bellows camera
  máy ảnh hộp xếp vuông
  square bolt
  bù loong đầu vuông
  square bolt
  bulông đầu vuông
  square bolt
  bulông vuông
  square bond
  cách xây kiểu gạch vuông (lát nền)
  square bracket
  dấu ngoặc vuông
  square bracket
  dấu ngoặc vuông [ ]
  square brackets
  ngoặc vuông
  square brackets
  dấu ngoặc vuông
  square brackets
  dấu vuông
  square bridge
  cầu thẳng (vuông góc với bờ sông)
  square caliper
  cỡ đo góc vuông
  square centimeter
  centimét vuông
  square cutting tool
  dao cắt mặt đầu vuông
  square decimeter
  deximet vuông
  square diffuser
  miệng thổi hình vuông
  square dimension
  kích thước vuông
  square edge preparation
  sự chuẩn bị cạnh vuông (hàn)
  square end
  đầu vuông
  square end
  mặt đầu vuông (dao phay trục đứng)
  square end shaft
  đầu trục vuông
  square file
  giũa đặt cách hình vuông
  square file
  giũa vuông
  square fin
  cánh tải nhiệt (hình) vuông
  square fin
  cánh tản nhiệt (hình) vuông
  square fluting
  rãnh trang trí (cột) hình vuông
  square foot
  fut vuông
  square foot
  fút vuông
  square footing
  móng vuông
  square grooving and tonguing
  mối nối ghép kiểu mộng vuông
  square guide
  ống dẫn vuông
  square head
  đầu vuông
  square head
  mũ vuông (đinh)
  square head bolt
  bù loong đầu vuông
  square head screw
  vít đầu vuông
  square hole
  lỗ vuông
  square hollow section
  tiết diện rỗng hình vuông
  square inch
  insơ vuông
  square iron
  thép sắt vuông
  square iron
  thép vuông
  square joint
  khớp vuông
  square joint
  mối nối vuông
  square junction
  chỗ nối vuông góc
  square kelly
  cần dẫn động vuông
  square key
  chốt vuông
  square key
  mộng vuông
  square key
  then vuông
  square key
  then vuông kép
  square lattice
  mạng vuông
  square loop
  ăng ten khung vuông
  square loop ferrite
  ferit chu trình trễ vuông góc
  square loop ferrite
  ferit vòng vuông góc
  square loop ferrite
  fert vòng trễ vuông
  square matrix
  ma trận vuông
  square measure
  số đo vuông
  square mesh sieve
  sàng lỗ vuông
  square meter
  met vuông
  square meter
  mét vuông
  square meter
  mét vuông (m2)
  square mil
  mil vuông
  square mile
  dặm vuông
  square millimetre, millimeter
  milimet vuông
  square neck bolt
  bulông cổ vuông
  square nut
  đai ốc đầu vuông
  square nut
  đai ốc vuông
  square nut
  êcu vuông
  square nut
  vòng đệm vuông
  Square nutX
  đai ốc vuông
  square parallel keys
  then vuông song song
  square perch
  pec vuông (bằng 25, 293m2)
  square pier
  trụ vuông
  square pile
  cọc vuông
  square pointed trowel
  cái bay vuông
  square potential
  thế vuông góc
  square rabbet plane
  bào soi rãnh hẹp vuông góc
  square ring cavity
  hốc khung vuông
  square rubble
  đá hộc đẽo vuông vắn
  square sawn timber
  đầm vuông
  square section
  mặt cắt vuông
  square shaft
  giếng vuông
  square shaft
  trục vuông
  square shank drill
  mũi khoan chuôi vuông
  square signal
  tín hiệu vuông
  square soring
  lò xo dây vuông
  square spade
  cái xẻng vuông
  square spanner
  chìa vặn mặt đầu vuông
  square spigot
  đầu vuông (đặt chìa vặn)
  square splice
  mối nối chồng vuông góc
  square staff
  tấm đúc phào vuông
  square stock
  vật liệu cán vuông
  square stone
  đá vuông
  square taper shank
  chuôi côn vuông
  square thread
  ren vuông
  square thread screw
  vít có đầu ren vuông
  square thread tool
  dao cắt ren vuông
  square threaded
  ren vuông
  square tile
  gạch vuông
  square tongs
  kìm vuông
  square transom stern
  đuôi tấm vuông
  square washer
  vòng đệm vuông
  square wave
  sóng vuông
  square wave
  sóng vuông góc
  square wave generation
  sự tạo sóng vuông góc
  square wave generator
  máy phát sóng hình vuông
  square wave generator
  máy phát sóng vuông
  square wave generator
  máy phát sóng vuông góc
  square wave generator
  máy tạo sóng vuông góc
  square wave voltage
  điện áp sóng vuông góc
  square waveform
  dạng sóng vuông góc
  square wrench
  chìa vặn mặt cầu vuông
  square yard
  iat vuông (bằng 0, 836 m2)
  square yard
  iat vuông = 0, 765m2
  square-bar spiral soring
  lò xo xoắn ốc dây vuông
  square-corner seam
  mối hàn lồi vuông góc
  square-edged
  được sửa mep khung vuông (gỗ)
  square-edged orifice
  giclơ gờ vuông
  square-head bolt
  bulông đầu vuông
  square-headed
  có đầu vuông
  square-headed bolt
  bulông đầu vuông
  square-loop characteristic
  đặc tính chu trình vuông
  square-loop characteristic
  đặc tính vòng vuông
  square-loop ferrite
  ferit vòng trễ vuông góc
  square-mesh sieve
  rây mắt vuông
  square-sawn timber
  gỗ xẻ vuông vắn
  square-threaded screw
  vít có đầu ren vuông
  square-threaded screw
  vít có ren vuông
  square-threaded tap
  tarô cắt ren vuông
  square-wave amplifier
  bộ khuếch đại sóng vuông
  to square the end
  gia công mặt đầu (vuông góc với đường tâm)
  to square up
  gia công vuông góc
  try square
  dưỡng góc vuông (của thợ mộc)
  try square
  thước góc vuông
  try square
  thước vuông góc
  wide-face square-nose tool
  dao mũi vuông rộng bản
  winding square
  đầu vuông của trục
  vuông góc
  out of square
  không vuông góc
  square angle joint
  mối nối vuông góc
  square bridge
  cầu thẳng (vuông góc với bờ sông)
  square junction
  chỗ nối vuông góc
  square loop ferrite
  ferit chu trình trễ vuông góc
  square loop ferrite
  ferit vòng vuông góc
  square potential
  thế vuông góc
  square rabbet plane
  bào soi rãnh hẹp vuông góc
  square splice
  mối nối chồng vuông góc
  square wave
  sóng vuông góc
  square wave generation
  sự tạo sóng vuông góc
  square wave generator
  máy phát sóng vuông góc
  square wave generator
  máy tạo sóng vuông góc
  square wave voltage
  điện áp sóng vuông góc
  square waveform
  dạng sóng vuông góc
  square-corner seam
  mối hàn lồi vuông góc
  square-loop ferrite
  ferit vòng trễ vuông góc
  to square the end
  gia công mặt đầu (vuông góc với đường tâm)
  to square up
  gia công vuông góc
  try square
  thước vuông góc

  Kinh tế

  cân bằng
  square exchange position
  tình trạng ngoại hối cân bằng
  square exchange position
  vị thế ngoại hối cân bằng
  square position
  vị thế căn bằng
  square-off
  cân bằng ngoại hối
  square-off
  sự cân bằng ngoại hối
  công bằng
  đút lót
  hình vuông
  hối lộ
  thanh toán
  square up (withsomeone)
  thanh toán hết tiền còn nợ (với ai)
  square up (withsomeone) (to...)
  thanh toán hết tiền còn nợ (với ai)
  trả nợ
  trung thực

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Equilateral, quadrangular, rectangular, right-angled,quadrilateral, four-sided, cubic, cubed, six-sided, boxy: Shebought a work of art consisting of three square pieces of redplastic on a mauve ground. He keeps trying to put square pegsinto round holes. 2 equal, on a par, even, on equal terms,settled, balanced: With this payment, our accounts are now allsquare.
  Even, true, exact, straight, accurate, precise,correct: Make sure that the corners are perfectly square.
  Honourable, upright, honest, straightforward, fair (and square),decent, ethical, open, (open and) above-board, right, (rightand) proper, clean, just, equitable, Colloq on the level, on theup and up: I have never had anything but square dealings withFred Latham.
  Healthful, healthy, nutritious, substantial,solid, full, generous, satisfying, filling, unstinting: Youcould always count on three square meals a day when staying atAuntie Maisie's. 6 na‹ve, innocent; bourgeois, conservative,conventional, unsophisticated, provincial, old-fashioned,conformist, strait-laced, unimaginative, predictable, Colloqantediluvian, uptight, out of it, not with it, not in the know,not hip or hep, unhip, stuffy, behind the times, straight, USL-7: We were at the age when anyone over 25 was consideredsquare.
  N.
  Rectilinear figure, rectangle; cube, block: He took asquare of wood and quickly carved it into the shape of a duck. 8plaza, piazza, place, park, (village) green, market-place,market (square), agora, quadrangle: We like to sit on thebenches in the square outside my house and chat with theneighbours. 9 bourgeois, conservative, conformist,traditionalist, (old) fogy or fogey, die-hard; outsider; Colloqstuffed shirt, fuddy-duddy, US longhair, L-7, Slang US nerd,dweeb: My parents did not understand me - they were real oldsquares.
  V.
  Stiffen, throw back, straighten (up), tense: I squaredmy shoulders and prepared for the worst.
  Usually, squarewith. meet, match (with), conform to or with, obey, correspondto or with, tally with, accord with, agree with, reconcile withor to: These activities do not square with the plans set out bythe directors.
  Adapt, adjust, change, modify, harmonize,accommodate, arrange, comply with, fit: Ronald was unable tosquare his beliefs with what they were teaching him at theseminary. 13 settle, arrange, come to terms, patch up, clear up,satisfy, fix: Don't worry about the customs officials - I'llsquare it with them later on.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  disagree , owe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X