• /mi´trɔpəlis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thủ đô, thủ phủ
  Trung tâm (văn hoá, (chính trị)..)
  Nước mẹ; mẫu quốc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đô thị lớn

  Y học

  vùng cư trú của một loại vi sinh vật

  Kinh tế

  thành phố chính
  thành phố lớn
  thủ phủ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X