• /´daun¸taun/

  Thông dụng

  Danh từ

  khu vực thành phố
  khu vực trung tâm, chính
  khu vực trung tâm thương mại, ::khu tập trung các hoạt động thương mại, buôn bán, v.v..
  trọng tâm sinh hoạt, nơi đến để ta thấy người và người thấy ta :-)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu buôn bán kinh doanh (của một thành phố)
  to go downtown
  đi phố

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) khu buôn bán kinh doanh, ở khu buôn bán kinh doanh (của một thành phố)

  Phó từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu buôn bán kinh doanh, về phía khu buôn bán kinh doanh
  Đi vào thành phố (từ ngoài hay từ phía trên)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  trung tâm thành phố

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  midtown , center , city

  Từ trái nghĩa

  adjective
  suburban , residential , rural

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X