• /´mid¸stri:m/

  Thông dụng

  Danh từ
  Giữa dòng (sông, suối)
  to change/swap horses in midstream

  Xem horse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X