• /´mi:grein/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) chứng đau nửa đầu

  Chuyên ngành

  Y học

  nhức nửa đầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  headache , megrim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X