• Thông dụng

  Danh từ

  Phụ cấp đi đường (tính theo dặm)

  Kinh tế

  công tác phí
  phụ cấp di chuyển
  phụ cấp đi đường
  phụ cấp tính theo dặm đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X