• /¸minis´treiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cứu giúp, sự giúp đỡ, sự chăm sóc
  thanks to the ministrations of someone
  nhờ có sự chăm sóc của ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X