• /¸miskælkju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tính sai, sự tính nhầm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) tính sai

  Kỹ thuật chung

  sự tính sai

  Kinh tế

  cộng lầm
  đếm nhầm
  sự đếm nhầm
  sự cộng nhầm
  sự tính nhầm
  sự tính sai
  tính nhầm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X