• (đổi hướng từ Misred)
  /¸mis´ri:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .misread

  Đọc sai
  Hiểu sai

  hình thái từ

  • past : misread
  • PP : misred


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X