• /¸miskən´stru:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hiểu sai, giải thích sai (ý, lời...)
  to misconstrue someopne's opinion
  hiểu sai ý kiến của ai


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X