• /¸mis´ru:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nền cai trị tồi
  Sự hỗn loạn, sự rối loạn; sự vô tổ chức

  Ngoại động từ

  Cai trị tồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X