• /¸mis´spend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ misspent

  'mis'spent
  tiêu phí, bỏ phí, uổng phí
  misspent youth
  tuổi xuân bỏ phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X