• /ju:θ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên, tuổi niên thiếu
  the days of youth
  thời kỳ niên thiếu
  from youth upwards
  từ lúc còn trẻ, từ nhỏ
  the enthusiasm of youth
  nhiệt tình của tuổi trẻ
  (nghĩa bóng) buổi ban đầu; thời non trẻ
  the youth of civilization
  buổi ban đầu của nền văn minh
  the youth of a nation
  thời kỳ non trẻ của một quốc gia
  Thanh niên; tầng lớp thanh niên, lứa tuổi thanh niên
  a promising youth
  một thanh niên đầy hứa hẹn
  a bevy of youths
  một đám thanh niên
  youth club
  câu lạc bộ thanh niên
  youth hostelling
  sự nghỉ ngơi ở nhà trọ thanh niên
  the youth of one country
  lứa tuổi thanh niên của một nước
  The Communist Youth League
  Đoàn thanh niên cộng sản
  The Ho Chi Minh Labour Youth Union
  Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X