• Giao thông & vận tải

  chế tạo theo kiểu môđun

  Điện

  thiết kế khối

  Giải thích VN: Sự sử dụng các đơn vị tiêu chuẩn về cỡ khổ trong việc thiết kế và chế tạo.

  Kỹ thuật chung

  kết cấu khối
  kết cấu modun
  tiêu chuẩn

  Giải thích VN: Sự sử dụng các đơn vị tiêu chuẩn về cỡ khổ trong việc thiết kế và chế tạo.

  Xây dựng

  xây dựng theo môđun

  Kinh tế

  cấu tạo định hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X