• Giao thông & vận tải

    chế tạo theo kiểu môđun

    Điện

    thiết kế khối

    Giải thích VN: Sự sử dụng các đơn vị tiêu chuẩn về cỡ khổ trong việc thiết kế và chế tạo.

    Kỹ thuật chung

    kết cấu khối
    kết cấu modun
    tiêu chuẩn

    Giải thích VN: Sự sử dụng các đơn vị tiêu chuẩn về cỡ khổ trong việc thiết kế và chế tạo.

    Xây dựng

    xây dựng theo môđun

    Kinh tế

    cấu tạo định hình

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X