• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  đơn nguồn
  monogenic breccia
  dăm kết đơn nguồn
  monogenic conglometer
  cuội kết đơn nguồn

  Toán & tin

  đơn diễn
  monogenic analytic
  hàm giải tích đơn diễn

  Xây dựng

  một nguồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X