• /,ænə'litik/

  Thông dụng

  Cách viết khác analytical

  Tính từ

  (thuộc) phân tích
  analytic chemistry
  ngành hoá phân tích
  (thuộc) giải tích
  analytic geometry
  hình học giải tích

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  (thuộc) phân tích, dùng phép phân tích

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X