• /mɔ´nɔksaid/

  Hóa học & vật liệu

  monoxit
  carbon monoxide
  cacbon monoxit
  carbon monoxide detector
  máy phát hiện cacbon monoxit
  dinitrogen monoxide
  đinitơ monoxit
  lead monoxide
  chì mônôxit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X