• /´ka:bən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) cacbon
  carbon dioxide
  cacbon đioxyt, khí cacbonic
  carbon monoxide
  cacbon monoxyt
  Giấy than; bản sao bằng giấy than
  (điện học) thỏi than (làm đèn cung lửa)
  (ngành mỏ) kim cương đen (để khoan đá)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  than đá

  Cơ - Điện tử

  Than, cácbon

  Than, cácbon

  Điện lạnh

  điện cực than
  carbon arc welding
  hàn hồ quang điện cực than

  Kỹ thuật chung

  muội than
  activated carbon black
  muội than hoạt tính
  carbon black
  muội than (điện)
  carbon black
  muội than, mồ hóng
  fast extruding furnace carbon black (fefcarbon black)
  muội than lò đùn nhanh
  FEF carbon black
  muội than lò đùn nhanh
  FF carbon black (fastfurnace carbon black)
  muội than lò mịn
  fine furnace carbon black (FFcarbon black)
  muội than lò mịn
  general-purpose furnace carbon black
  muội than GPF
  general-purpose furnace carbon black
  muội than lò đa dụng
  GPF carbon black
  muội than GPF
  GPF carbon black
  muội than lò đa dụng
  HAF carbon black (highabrasion furnace carbon black)
  muội than lò mài mòn mạnh
  hard carbon black
  muội than cứng
  high-modulus furnace carbon black
  muội than lò môđun cao
  HMF carbon black
  muội than HMF
  improved carbon black
  muội than cải tiến
  medium thermal carbon black (mtcarbon black)
  muội than nhiệt độ trung bình
  medium-processing channel carbon black (MPCcarbon black)
  muội than xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessing channelcarbon black)
  muội than được xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessing channelcarbon black)
  muội than xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessingchannelcarbon black)
  muội than MPC
  MT carbon black (mediumthermal carbon black)
  muội than MT
  MT carbon black (mediumthermal carbon black)
  muội than nhiệt trung bình
  semi-reinforcing carbon black (srfcarbon black)
  muội than bán tăng cường
  SRF carbon black
  muội than SRF
  thermal carbon black
  muội than nhiệt
  than
  than cốc

  Kinh tế

  than

  Địa chất

  cacbon

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X