• /mɔ:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con moóc
  Morse moóc
  morse code
  mã moóc

  Chuyên ngành

  Ô tô

  moóc

  Điện tử & viễn thông

  mã moóc

  Kỹ thuật chung

  mật mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X