• /´mʌgə/

  Thông dụng

  Danh từ
  (động vật học) cá sấu Ân-độ
  Người hay õng ẹo/uốn éo/làm bộ làm tịch
  Diễn viên sắm vai không tự nhiên/quá cường điệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X