• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

    Toán & tin

    mạng, nhiều điểm

    Kỹ thuật chung

    đa điểm
    multidrop line
    tuyến đa điểm
    multidrop network
    mạng đa điểm
    multidrop topology
    cơ cấu đa điểm
    multidrop topology
    hình thái đa điểm
    nhiều điểm
    multidrop circuit
    mạch nhiều điểm ra
    multidrop line
    đường liên kết nhiều điểm
    multidrop line
    đường truyền nhiều điểm
    multidrop line
    tuyến (truyền thông) nhiều điểm
    multidrop network
    mạng nhiều điểm
    multidrop station
    trạm nhiều điểm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X