• /´mʌlti¸grid/

  Kỹ thuật chung

  nhiều lưới
  multigrid tube
  đèn nhiều lưới
  multigrid valve
  đèn nhiều lưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X