• /¸mʌlti´steibl/

  Toán & tin

  đa ổn định
  multistable circuit
  mạch đa ổn định
  multistable system
  hệ đa ổn định

  Điện lạnh

  đa cân bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X