• /´mʌzlin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải muxơlin (một thứ vải mỏng)
  a bit of muslin
  (thông tục) người đàn bà; có con gái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X