• /mʌtn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thịt cừu
  as dead as mutton

  Xem dead

  to eat one's mutton with somebody
  ăn cơm với ai
  Let's return to our muttons
  Ta hãy trở lại vấn đề của chúng ta
  mutton dressed like lamb
  (thông tục) bà già muốn làm trẻ như con gái mười tám

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giãn cách muton

  Kinh tế

  con cừu
  thịt cừu
  mutton chop
  thịt cừu giần viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X