• /'næfθə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ligroin
  Dầu mỏ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  napta
  naphtha gas
  khí napta

  Kỹ thuật chung

  dầu mỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X