• /'nævisə:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) giấy chứng nhận không vi phạm quy định về hàng lậu thời chiến
  Giấy quá cảnh (cho từng chuyến hàng)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chứng thư hàng vận
  giấy chứng hàng hải
  giấy thông lưu hàng hải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X