• /'nævigəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để tàu bè đi lại được (sông, biển)
  Có thể đi sông biển được (tàu bè)
  Có thể điều khiển được (khí cầu)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  qua lại dược

  Kỹ thuật chung

  biển
  in navigable condition
  đi biển được (tàu)
  đi biển được
  in navigable condition
  đi biển được (tàu)
  điều khiển được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  negotiable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X