• /ni´gouʃiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể thương lượng được
  Có thể đổi thành tiền, có thể chuyển nhượng cho người khác để lấy tiền, có thể trả bằng tiền (chứng khoán, hối phiếu, ngân phiếu)
  Có thể đi qua được (đường sá, sông...); có thể vượt qua được (núi, vật chướng ngại...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bàn soạn thống nhất, thảo luận ký kết
  có thể chuyển nhượng
  negotiable bill
  phiếu khoán có thể chuyển nhượng
  negotiable bill of lading
  vận đơn có thể chuyển nhượng
  negotiable document
  chứng từ có thể chuyển nhượng
  negotiable instrument
  phiếu khoán có thể chuyển nhượng
  negotiable insurance policy
  đơn bảo hiểm có thể chuyển nhượng
  negotiable securities
  chứng khoán có thể chuyển nhượng
  negotiable warehouse receipt
  phiếu kho có thể chuyển nhượng
  có thể lưu thông
  có thể thương lượng
  price negotiable
  giá có thể thương lượng
  có thể thương lượng thanh toán
  dàn xếp
  đàm phán
  điều đình
  nhượng dịch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  navigable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X