• /´neðəmoust/

  Thông dụng

  Tính từ
  Thấp nhất; ở dưới cùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  lowermost , lowest , undermost

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X