• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơtrinô

  Kỹ thuật chung

  nơtrino

  Giải thích VN: Hạt cơ bản, trung hòa về điện có khối lượng nghỉ rất nhỏ.

  electron neutrino
  nơtrino điện tử
  electron neutrino
  nơtrino electron
  muon neutrino
  nơtrino muyon (hạt cơ bản)
  solar neutrino
  nơtrino mặt trời
  supernova neutrino
  nơtrino sao siêu mới
  tau neutrino
  nơtrino tô
  tauon neutrino
  nơtrino tauon (hạt cơ bản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X