• /i'lektrɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Electron, điện tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điện tử, êlêctron

  Ô tô

  điện tử (electro)

  Kỹ thuật chung

  điện tử
  Auger electron
  điện tử Auger
  Auger electron microscopy (AEM)
  phép hiển vi điện tử Auger
  Auger electron spectroscopy (AES)
  phổ học điện tử Auger
  Ballistic Electron Emission Spectroscopy
  nghiên cứu phổ bức xạ điện tử kiểu đạn đạo
  bound electron
  điện tử liên kết
  conduction electron
  điện tử dẫn
  degenerate electron gas
  khí điện tử suy biến
  e beam (electronbeam)
  chùm tia điện tử
  EBR (electronbeam recording)
  sự ghi bằng chùm tia điện tử
  electron accelerator
  máy gia tốc điện tử
  electron affinity
  ái lực điện tử
  electron beam
  chùm điện tử
  electron beam
  chùm tia điện tử
  electron beam
  tia điện tử
  electron beam acceleration
  sự gia tốc chùm điện tử
  electron beam alignment method
  phương pháp đồng chỉnh chùm điện tử
  electron beam annealing
  sự ủ bằng chùm điện tử
  electron beam bonding
  hàn bằng chùm điện tử
  electron beam column
  cột chùm điện tử
  Electron Beam Computed Tomography (EBCT)
  kỹ thuật cắt lớp máy tính hóa bằng chùm tia điện tử
  electron beam focusing
  sự điều tiêu chùm điện tử
  Electron Beam Image Recorder (EBIR)
  bộ ghi hình chùm tia điện tử
  Electron Beam Ion Source (EBIS)
  Nguồn Ion chùm tia điện tử
  Electron Beam Ion Trap (EBIT)
  bẫy iôn chùm tia điện tử
  electron beam laser
  laze chùm điện tử
  electron beam lithography machine
  máy in litô bằng chùm điện tử
  electron beam mask
  mạng che chùm điện tử
  electron beam processing
  sự xử lý chùm điện tử
  electron beam pumping
  bơm chùm điện tử
  electron beam recording
  sự ghi bằng tia điện tử
  electron beam resist
  lớp cản chùm điện tử
  electron beam scanning
  sự quét chùm điện tử
  electron beam switch
  bộ chuyển mạch chùm điện tử
  electron beam valve
  ống chùm tia điện tử
  electron beam voltage
  điện áp chùm điện tử
  electron beam welding
  sự hàn bằng chùm điện tử
  electron capture
  sự bắt điện tử
  electron capture detector
  máy dò sự bắt điện tử
  electron cascade
  đợt điện tử
  electron cloud
  mây điện tử
  electron collision
  sự va chạm điện tử
  electron compound
  hợp chất điện tử
  electron conduction
  dẫn điện điện tử
  electron conduction
  dẫn nhiệt điện tử
  electron conductivity
  tính dẫn điện điện tử
  electron configuration
  cấu hình điện tử
  electron continuum
  continum điện tử
  electron cooling
  sự làm mát điện tử
  electron coupled oscillator
  bộ dao động ghép điện tử
  Electron Coupled Oscillator (ECO)
  bộ tạo dao động ghép điện tử
  electron coupling
  sự ghép điện tử
  electron coupling
  sự liên kết điện tử
  electron current
  dòng điện tử
  electron cyclotron
  máy gia tốc điện tử
  electron cyclotron
  máy xyclotron điện tử
  Electron Cyclotron Resonance (ECR)
  cộng hưởng của máy gia tốc điện tử
  electron density
  mật độ điện tử
  electron device
  thiết bị điện tử
  electron diffraction
  nhiễu xạ điện tử
  electron diffraction
  sự nhiễu xạ điện tử
  electron emission
  bức xạ điện tử
  electron energy loss spectroscopy
  sự tạo ảnh phổ điện tử
  Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS)
  quang phổ học suy hao năng lượng điện tử
  electron flow
  dòng điện tử
  electron flow
  dòng hạt điện tử
  electron gas
  khí điện tử
  electron gun
  súng điện tử
  electron gun
  súng phóng điện tử
  electron gun
  súng phóng tia điện tử
  electron gun current
  dòng súng phóng điện tử
  electron gyro-frequency
  tần số quay điện tử
  electron image
  ảnh điện tử
  electron image tube
  đèn hình điện tử
  electron imaging
  sự tạo ảnh điện tử
  electron irradiation
  sự chiếu xạ điện tử
  electron micrograph
  vi ảnh điện tử
  electron microscope
  kính hiển vi điện tử
  electron microscopy
  hiển vi học điện tử
  electron mirror
  gương điện tử
  electron mobility
  độ linh động điện tử
  electron model
  mô hình điện tử
  electron multiplier
  bộ nhân điện tử
  electron multiplier phototube
  đèn nhân quang điện tử
  electron multiplier tube
  đèn nhân điện tử
  electron neutrino
  nơtrino điện tử
  electron optics
  quang (học) điện tử
  electron optics
  quang học điện tử
  electron pair
  cặp điện tử
  electron paramagnetic resonance
  cộng hưởng thuận từ điện tử
  Electron Paramagnetic Resonance (EPR)
  cộng hưởng thuận từ điện tử
  electron paramagnetic resonance (EPR)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  electron path
  đường điện tử
  electron probe
  đầu dò điện tử
  electron radius
  bán kính điện tử
  electron refraction
  sự khúc xạ điện tử
  electron relay
  rơle điện tử
  electron scanning
  sự quét điện tử
  electron scattering
  sự tán xạ điện tử
  electron shell
  lớp vỏ điện tử
  electron shell
  vỏ điện tử
  electron shower
  mưa điện tử
  electron sink
  chỗ thoát điện tử
  electron spectrometer
  phổ kế điện tử
  electron spectroscopic imaging
  sự tạo ảnh phổ điện tử
  electron spectrum
  phổ điện tử
  Electron Spin Resonance (ESR)
  cộng hưởng tự quay vòng điện tử
  electron spin resonance (ESR)
  sự cộng hưởng spin điện tử
  electron storage ring
  vành trữ điện tử
  electron stream
  luồng điện tử
  electron synchrotron
  syncrotron điện tử
  electron telescope
  kính hiển vi điện tử
  electron temperature
  nhiệt độ âm điện tử
  electron theory
  lý thuyết điện tử
  electron theory
  thuyết điện tử
  electron theory of metal
  thuyết điện tử (về) kim loại
  electron theory of metals
  lý thuyết điện tử về kim loại
  electron trajectory
  quỹ đạo điện tử
  electron transport chain
  chuỗi chuyên chở điện tử
  electron tube
  đèn điện tử
  electron tube
  van điện tử
  electron tube base
  đế đèn điện tử
  electron tube envelope
  vỏ đèn điện tử
  electron tube grid
  lưới đèn điện tử
  electron tube heater
  bộ nung đèn điện tử
  electron tube heater
  sợi nung đèn điện tử
  electron tube holder
  giá đèn điện tử
  electron tube neck
  cổ đèn điện tử
  electron tube oscillator
  bộ dao động đèn điện tử
  electron wave tube
  đèn sóng điện tử
  electron-beam furnace
  lò chùm tia điện tử
  electron-beam lithography
  khắc bằng chùm điện tử
  electron-beam tube
  đèn tia điện tử
  Electron-Cyclotron-Resonance Ion Source (ECRIS)
  Nguồn Ion của máy gia tốc cộng hưởng điện tử
  Electron-Hole Pairs (EHP)
  cặp điện tử - lỗ trống (chất bán dẫn)
  electron-tube
  đèn điện tử
  electron-volt
  điện tử von
  electron-volt
  điện tử-vôn
  EPR (electronparamagnetic resonance)
  sự cộng hưởng thuận từ điện tử
  fast electron
  điện tử nhanh
  Fast Pulse Electron Gun (EGUN)
  ống phóng điện tử xung nhanh
  free electron
  điện tử tự do
  free electron
  âm điện tử tự do
  Free Electron Laser (FEL)
  laze điện tử tự do
  Free Electron Laser (FLE)
  laze điện tử tự do
  high-energy electron
  điện tử năng lượng cao
  immersion electron lens
  ống kính điện tử chìm
  immersion electron microscope
  kính hiển vi điện tử chìm
  Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC)
  hội đồng thiết kế các thiết bị điện tử
  Lorentz electron
  điện tử Lorentz
  Low Energy Electron Diffraction (LEED)
  Nhiễu xạ Điện tử năng lượng thấp
  many-electron
  nhiều điện tử
  mobile electron
  điện tử tự do
  negative electron
  điện tử âm
  one-electron
  một điện tử
  optical electron
  điện tử quang
  orbital electron
  điện tử quỹ đạo
  paired electron
  điện tử cặp đôi
  photoconduction electron
  điện tử quang dẫn
  positive electron
  điện tử dương
  pulsed electron gun
  súng phóng điện tử xung
  recoil electron
  điện tử giật lùi
  Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED)
  nhiễu xạ điện tử năng lượng cao của phản xạ
  scanning electron beam
  chùm điện tử quét
  scanning electron beam
  tia điện tử quét
  scanning electron microscope
  kính hiển vi điện tử quét
  Scanning Electron Microscope (SEM)
  kính hiển vi quét điện tử
  scanning electron microscopy (SEM)
  hiển vi học điện tử quét
  Scanning Electron Microscopy with Polarization Analysis (SEMPA)
  kỹ thuật hiển vi quét điện tử có phân tích cực tính
  scanning transmission electron microscope (STEM)
  kính hiển vi điện tử truyền qua quét
  secondary electron
  điện tử thứ cấp
  secondary electron image
  ảnh điện tử thứ cấp
  SEM (scanningelectron microscopy)
  hiển vi học điện tử quét
  single electron device
  linh kiện đơn điện tử
  single electron memory
  bộ nhớ đơn điện tử
  thermal electron
  nhiệt, điện tử nhiệt
  thermo-electron
  điện tử nhiệt
  toroidal electron gun
  súng phóng điện từ phỏng xuyến
  total electron content
  nội dung điện tử hoàn toàn
  transference electron device (TED)
  dụng cụ điện tử chuyển
  transference electron device (TED)
  linh kiện điện tử chuyển
  transmission electron microscope (TEM)
  kính hiển vi điện tử truyền qua
  undulating beam interaction electron tube
  đèn điện tử chùm tương tác tạo sóng
  unpaired electron
  điện tử không ghép cặp
  valence electron
  điện tử hóa trị

  Địa chất

  electron, điện tử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X