• /´nju:z¸ka:stə/

  Thông dụng

  Cách viết khác news-reader

  Danh từ

  Người phát thanh bản tin ở đài

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X