• /ˈæŋkər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) cái neo, mỏ neo

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bắt chặt bằng neo

  Toán & tin

  mẩu neo

  Giải thích VN: Được dùng ví dụ như là một thẻ trong tài liệu HTML để định nghĩa một phần tử như là một liên kết đến một phần tử khác trong cùng tài liệu hay trong một tài liệu khác...

  Xây dựng

  neo/mỏ neo

  Giải thích EN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include:1. a tie rod connecting a retaining wall to an anchor block.a tie rod connecting a retaining wall to an anchor block.2. the entire assembly of tie rod and anchor block.the entire assembly of tie rod and anchor block.

  Giải thích VN: Một cách để có thể giữ chắc một vật tại một chỗ cố định.Cách sử dụng đặc biêt : 1. cọc neo, một bộ phận nối vật cần giữ chặt với một khối dùng để giữ. 2 Toàn bộ hệ thống cọc neo và khối dùng để giữ vật neo.

  Kỹ thuật chung

  cái neo

  Giải thích EN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include: a piling or block that serves as the base of a guy wire or similar support for holding building structures in place..

  Giải thích VN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include: a piling or block that serves as the base of a guy wire or similar support for holding building structures in place..

  cọc neo
  neo

  Giải thích VN: Cần hay cọc định vị.

  nút cuối
  nút ngoại vi
  mấu neo
  mỏ neo
  thả neo
  thiết bị neo

  Kinh tế

  cái neo

  Địa chất

  cái neo, đinh móc, thanh neo, vì neo, vì treo, vì anke

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X