• /´naitrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) Nitric
  nitric acid
  axít nitric

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc nitơ (hóa trị năm)

  Kỹ thuật chung

  nitơ
  nitric oxide
  nitơ oxit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X