• /´ɔksaid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Oxit

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Oxít

  Hóa học & vật liệu

  ôxit
  aluminum oxide
  nhôm oxit
  barium oxide
  bari ôxit
  black iron oxide
  ôxit sắt đen
  cadmium silver oxide cell
  pin ôxit bạc cađimi
  calcium oxide
  ôxit canxi
  chloride oxide
  ôxit clorua
  chromic oxide
  crôm (III) ôxit
  chromic oxide
  ôxit cromic
  chromic oxide gel catalystgen
  cromic ôxit xúc tác
  conducting oxide
  ôxit dẫn
  deuterium oxide (D2O)
  đơteri ôxit
  dinitrogen oxide
  đinitơ ôxit
  ferric oxide
  ôxit sắt
  ferrous oxide
  sắt (II) oxit
  field oxide
  ôxit tạo trường từ
  field oxide
  ôxit từ (tính)
  insulating oxide
  ôxit cách điện
  iron oxide
  ôxit sắt
  lead oxide
  ôxit chì
  magnetic oxide
  ôxit từ
  manganese oxide
  ôxit man-gan
  mercuric oxide
  thủy ngân oxit
  metal oxide
  ôxit kim loại
  micaceos iron oxide
  sắt oxit dạng mica
  nitric oxide
  ôxit nitric
  nitrous oxide
  ôxit nitơ
  oxide ore
  quặng ôxit
  oxide salt
  muối oxit
  red oxide
  ôxit đỏ
  semiconductor oxide
  ôxit bán dẫn
  stannic oxide
  thiếc (iV) ôxit
  strontium oxide
  ôxit stronti
  sublimated oxide of zinc
  kẽm oxit thăng hoa
  sulfur oxide
  lưu huỳnh oxit
  sulphur oxide
  lưu huỳnh oxit
  thick oxide metal-gate MOS circuit
  mạch MOS cửa kim loại oxit dày
  uranium oxide
  urani oxit
  uranium oxide fuel
  nhiên liệu urani oxit
  zinc oxide
  ôxit kẽm

  Kỹ thuật chung

  ô xít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X