• /´nait´raiding/

  Kỹ thuật chung

  sự nitro hóa
  sự thấm nitơ
  gas nitriding
  sự thấm nitơ dạng khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X