• /´naitri¸fai/

  Thông dụng

  Động từ

  Nitrat hoá

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nitrat hóa
  thấm nitơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X