• /nai´trɔdʒinəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về nitơ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuộc nitơ

  Kỹ thuật chung

  nitơ
  nitrogenous equilibrium
  cân bằng nitơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X