• /ˈnɒdl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) đầu

  Ngoại động từ

  (thông tục) gật (đầu); lắc lư (đầu)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự kết hoạch
  thể bị bao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  pate , poll

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X