• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lả tả; loang lổ, lốm đốm
  patchy fog
  sương mù lả tả, rời rạc
  Vá víu, chắp vá, không đều ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a patchy novel
  tiểu thuyết chắp vá
  his knowledge is patchy
  kiến thức của hắn không hoàn chỉnh (chắp vá nhiều)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phần đầu của vỏ

  Nguồn khác

  • pate : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X