• /,nɔ:məlai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác normalisation

  Danh từ

  Sự thông thường hoá, sự bình thường hoá
  normalization of US-Vietnam relations
  sự bình thường hoá quan hệ Mỹ-Việt
  Sự tiêu chuẩn hoá

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiêu chuẩn [sự tiêu chuẩn hoá]

  Cơ - Điện tử

  Sự chuẩn hóa, sự thường hóa (kim loại)

  Toán & tin

  tiêu chuẩn hóa

  Giải thích VN: Là thiết kế CSDL mức quan niệm bao gồm việc áp dụng các phụ thuộc dữ liệu cho một mô hình dữ liệu để ngăn chặn sự dư thừa, tránh những mâu thuẫn dữ liệu.

  Y học

  sự bình thường hóa sinh hoạt

  Kỹ thuật chung

  sự chuẩn hóa
  signal normalization
  sự chuẩn hóa tín hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X