• /´noutəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tiếng, trứ danh
  Đáng kể, đáng chú ý
  (từ cổ,nghĩa cổ) tần tảo

  Danh từ

  Người có danh vọng, người có địa vị uy quyền
  Thân hào, nhân sĩ
  Assembly of Notables
  hội đồng nhân sĩ (họp trong tình trạng khẩn cấp)


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X