• /´nouʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) ý niệm, (thuộc) khái niệm; tư biện
  Tưởng tượng (vật)
  Hay mơ tưởng hão, ảo tưởng (người)
  (ngôn ngữ học) chỉ khái niệm
  notional words
  từ chỉ khái niệm


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X