• /kən´septjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc quan niệm, thuộc nhận thức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) có khải niệm

  Kỹ thuật chung

  khái niệm
  conceptual dependency (CD)
  sự phụ thuộc khái niệm
  conceptual design
  thiết kế khái niệm
  conceptual level
  mức khái niệm
  conceptual model
  mô hình khái niệm
  conceptual model design
  thiết kế mô hình khái niệm
  conceptual modeling
  mô hình khái niệm
  Conceptual Modeling Language (CML)
  ngôn ngữ mô hình hóa khái niệm
  conceptual schema
  sơ đồ khái niệm
  conceptual schema language
  ngôn ngữ sơ đồ khái niệm
  conceptual scheme
  lược đồ khái niệm
  conceptual subschema
  sơ đồ con khái niệm
  conceptual-document
  tài liệu khái niệm
  quan niệm
  conceptual dependency (CD)
  tính phụ thuộc quan niệm
  conceptual schema
  sơ đồ quan niêm
  conceptual schema
  sơ đồ quan niệm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X