• /enθ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không biết thứ mấy
  this is the nth accident in this street
  đây không biết là tai nạn thứ mấy trên con đường này
  to the nth degree
  cực kỳ, vô cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X