• /nuˈmɛrɪkəl, nyu-/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về số lượng
  the army is always numerically superior to the police
  quân đội bao giờ cũng đông hơn cảnh sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X