• /´ɔ:lweiz/

  Thông dụng

  Phó từ

  Luôn luôn, lúc nào cũng, bao giờ cũng, hoài
  my father always gets up early to do exercise
  cha tôi bao giờ cũng dậy sớm để tập thể dục
  they are always in need of your help
  họ luôn luôn cần sự giúp đỡ của anh

  Cấu trúc từ

  not always
  đôi khi, đôi lúc, thỉnh thoảng
  always supposing that...
  ví như mà, giả dụ mà

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  luôn luôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X